Lisaväärtus

Garantii 2+3
Tootjagarantii: 2 aastat ilma läbisõidu piiranguta alates auto esmaregistreerimisest. Diileri
lisagarantii: peale 2 aastase tootjagarantii lõppemist käivitub Silberauto Eesti poolt pakutav
lisagarantii, kehtivusega kuni 5 aastat auto esmaregistreerimisest või kuni läbisõiduni 150 000 km.

Mercedes-Benz Mobilo

Mobilo ja korrosioonivastane garantii

Igale uuele Silberauto süsteemist soetatud sõidukile anname lisaks 2-aastasele tootja garantiile ja Silberauto Eesti poolt pakutavale 3-aastasele lisagarantiile tasuta kaasa ainulaadse mobiilsuspaketi Mobilo ning läbiva korrosioonikahjustuse vastase täiendava müügigarantii, mõlemad kestusega maksimaalselt kuni 30 aastat. Mobilo aitab säilitada Teie mobiilsust mitmesuguste autoga juhtuda võivate ootamatuste korral ning ulatub ööpäevaringsest autoabist kuni mobiilsusteenusteni pikema töökojakülastuse korral auto remondiks. Mobilo ja korrosioonivastase garantii tingimuste kohta vaadake lähemalt meie veebilehte : www.mercedes-benz.ee/garantii ja www.mercedes-benz.ee/mobiilsusgarantiid.

Service 24h

Kõikidele Mercedes-Benz sõiduki omanikele kehtib ööpäevaringne autoabiteenus Mercedes-Benz Service 24h ehk tehniline abi teel juhtuva rikke korral. Üle Euroopa tagavad selle teenuse kiire toimimise 3500 volitatud Mercedes-Benz töökoda, mis on ühendatud oma asukohamaade tsentraalsete hädaabikeskustega ning sestap tagavad abi kõige kiirema kohalejõudmise. Professionaalne tehniline abi on garanteeritud nii kodu-kui välismaal Teist vaid ühe telefonikõne kaugusel.

Service 24h teenus on otseselt suunatud kliendi mobiilsuse tagamiseks auto sõiduvõimetuse korral, aidates taastada sõiduki liikumisvõime või liikluskõlbulikkuse nii õnnetuse, tehnilise rikke kui käivitumisprobleemi korral. Uue auto müügigarantii ja Mobilo mobiilsuspaketi kehtivuse ajal on teenus tasuta.